МЕДИКО-ГЕОГРАФИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР ЖАНА ГЕОМААЛЫМАТ СИСТЕМАЛАРЫН КОЛДОНУУ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМДЫН ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮГҮНДӨГҮ ТЕҢСИЗДИКТИ АЗАЙТУУЧУ ФАКТОР КАТАРЫ

АНАНЧЕНКОВА П.И.


Орусия Федерациясындагы тез жардам жана шашылыш медициналык жардам кызматын өнүктүрүү багыттары

ДАШКОВА А.Л.


1 ТИПТЕГИ КАНТ ДИАБЕТИ МЕНЕН ООРУГАН БАЛДАРДЫН ЖАНА ӨСПҮРҮМДӨРДҮН ЖАШОО САПАТЫ

ИСАКОВА Ф.Б., АЛЕКСЕЕВ В.П.


ЯЗДУУ КОЛИТИ МЕНЕН ООРУГАН БАЛДАРДЫН ЦИТОКИНДИК ПРОФИЛИ

КОЖОНАЗАРОВА Г.К.


ЖАТЫН ЛЕЙОМИОМАСЫ ЖАНА КОШ БОЙЛУУЛУК

НАЗАРАЛИЕВА С., ОСМОНОВА С., СУФИ Л.Ш.


МЕДИЦИНАЛЫК УЮМДАРДЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИ ҮЧҮН КОРПОРАТИВДИК САЛАМАТТЫК ПРОГРАММАЛАРЫ

РАМЕНСКИЙ П.О., ЕГИЯЗАРОВ Ю.Г.


КАЛЫҢ ЭЛГЕ МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮДӨ ЖЕКЕ МЕДИЦИНАЛЫК УЮМДАРДЫН РОЛУ

СНЕГИРЕВА Ю.Ю.