ЖАШЫЛ ТАМЕКИНИН БАЛДАРДЫН ӨНҮГҮҮСҮНӨ ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ КОРГООЧУ МЕХАНИЗМДЕРГЕ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

Белов Г.В., Закирова Т.А., Талантбекова Н.Т.


ХИМИЯЛЫК ПЛЕВРОДЕЗ БЕТАДИН ЖАНА ГЛЮКОЗАНЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ТУРУКТУУ БӨЙРӨК ООРУСУ БАР БЕЙТАПТАРДА ТРАНССУДАТИВДҮҮ ПЛЕВРАЛЫК ЭКССУДАТЫНЫН ДАРЫЛООСУНДА

Эгай А.А, Бебезов В.Х, Казкбаев А.Т, Тентимишев А.Э, Фейгин А.М.


ТӨМӨНКҮ ИЧКИ КӨЙҮСӨЛӨРДҮН ВАРИКОЗДУУ ВЕНАЛАРЫ МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРДЫН ЖАШОО САПАТЫ

Николенко В.Н, Винокуров И.А, Одинокова С.Н, Мнацаканян Г.В, Белхароева Р.Х


Уюушмалар некрозунун эригичтүү факторунун ? рецепторлорун активдештирүүнүн биргелешкен оорулардын өнүгүүсүндөгү ролу: 2 типтеги кант диабети жана остеопороз менен байланышкан өнөкөт жүрөк жетишсиздиги

Шилов С.Н., Березикова Е.Н., Узаков О.Ж., Самсонова Е.Н., Сафронов И.Д., Попова А.А., Яковлева И.В., Ефремов А.В., Шмидт Г., Тепляков А.Т., Гракова Е.В.


2 типтеги кант диабетинде артериялык гипертензия жана "Ротазарды" колдонуу тажрыйбасы

Султаналиева Р.Б., Князева В.Г., Жоошбаев К.Б., Сатарова Д.М., Усулбаев Н.Н.


Состояние иммунной реактивности у экспериментальных животных с карциносаркомой Уокера 256, подвергнутых общей гипертермии

Васкина Е.А., Узаков О.Ж., Ефремов А.В.


Оценка эффективности абсолютно бездренажной перкутанной нефролитотрипсии

Юлдашев Ф.Ю., Насиров Ф.Р., Мирхамидов Ж.А.