ЖАТЫН ЛЕЙОМИОМАСЫ ЖАНА КОШ БОЙЛУУЛУК

НАЗАРАЛИЕВА С., ОСМОНОВА С., СУФИ Л.Ш.

Негизги сөздөр:

ЖАТЫН ЛЕЙОМИОМАСЫ, ГИНЕКОЛОГИЯ

Кыскача мазмуну:

Бул 29 жаштагы биринчи жолу кош бойлуу болгон аялдын жатын артериясынын эмболизациясы жана миомэктомиясы болгон тарыхы менен байланыштуу окуянын сүрөттөлүшү. Кош бойлуулуктун 37-жумасында ал курсагында оору сезип, ооруканага жаткырылган. УЗИ изилдөөсү бир нече миомалардын жана коштолгон көп суунун бар экендигин көрсөттү. Пландаштырылган операция жүргүзүлүп, кыз бала төрөлдү. Азыркы көрсөткүчтөргө байланыштуу субтоталдык гистерэктомия да жүргүзүлгөн.