ISSN 1694-8254(печатная) 1694-8297(элект) РИНЦ Индекстелет DOI префикси 10.52680 Crossref-те индекстелген Лицензия Creative Commons Произведение «Eurasian Medical Journal» созданное автором по имени International Higher School of Medicine, публикуется на условиях лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция-Некоммерчески») 4.0 Всемирная. Основано на произведении с http://eamj-ism.com/en/. Разрешения, выходящие за рамки данной лицензии, могут быть доступны на странице eurasian.med.jour@gmail.com.

Президент Стальбек Медерович Ахунбаевдин сөзү

Урматтуу кесиптештер!

 

Эл аралык жогорку медициналык мектебинин (IHSM) колдоосу менен чыккан Евразиялык медициналык журналдын; биринчи нускасынын баракчаларында сизди тосуп алгандыгыбызга кубанычтабыз. IHSM 2003-жылы жаңы типтеги билим берүү мекемеси катары негизделүү менен анын негизги милдети - Түштүк Азия өлкөлөрүнө дарыгерлерди даярдап, экспорттоо. Биздин «тар» чөйрөбүздүн кызыкчылыктарына карабастан, учурда 4000 студентибиз жана жаңы муундун коммерциялык эмес илимий жана билим берүү мекемеси катары өнүгүү менен заманбап инфраструктурабыз бар. Учурда биз Кыргызстандын калкынын ден-соолугу аттуу ар кандай илимий-билим берүү долбоорлорун ишке ашырып жатабыз: Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу, ар кайсы аймактардагы жана райондордогу балдардын жана аялдардын ден-соолугунун абалы, Медициналык окуу жайы Физиологиянын аймактык нормативдик иштелмеси» IHSM бир нече жылдан бери TEMPUS жана ERASMUS долбоорлорунун стипендия ээси болуп саналат. Эми биздин Евразиялык медициналык журнал” жаңы дымактуу долбоорубузга көз чаптырыңыздар. Журналга узак мөөнөттүү муктаждык болгон. Ачык талкуу үчүн “аянтча” катары колдонула турган билим берүү жана илимий максаттарга арналган журнал чыгарууну кааладык. Идеяны ишке ашырууга болот жана сиздердин колдооңуздар менен биз аны ишке ашыра алабыз деп ишенебиз. Биздин журнал өз тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө гана эмес, биринчи кезекте, аймактык саламаттыкты сактоо тенденциясын чагылдырууга багытталган. Мындан тышкары, биз бул мезгилдүү басылманы аймактагы англис тилдүү элдер үчүн электрондук журнал катары карашыбыз керек. Биздин планыбызга ылайык, журналыбыз алдыңкы дүйнөлүк тажрыйбаны дүйнөгө таанымал илимпоздордун макалалары жана лекциялары түрүндө берүүгө, ошондой эле Евразия чөлкөмүндөгү илимий басылмаларды берүүгө багытталган. Ошондой эле биздин өнөктөштөрдүн тизмесин кеңейтүү боюнча дагы пландарыбыз бар. Сиздерди материалдарды жарыялоого жөнөтүүгө чакырабыз, анткени бизде алдыңкы чет элдик мезгилдүү басылмалар менен биргелешип басып чыгаруунун мыкты ѳрнѳгү бар.

Сиздерге жагымдуу окуу каалайбыз!

ЭЖММ ректору
Евразиялык медициналык журналдын президенти
С.Ахунбаев.

Жанылыктар

  • Янв. 26, 2021 Ведутся переговоры для включения журнал в научную библиографическую базу Scopus

  • Янв. 26, 2021 Договорные процессы по индексации журнала в Google Scolar

  • Янв. 24, 2021 Опубликован первый в новом году выпуск журнала

Ахунбаев Стальбек Медерович Сотрудничает с МОиН КР