Журнал жөнүндө

“Eurasian Medical Journal” илимий-практикалык жалпы медициналык журнал – алдыңкы медициналык технологияларды өнүктүрүүгө багытталган илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын чагылдырган рецензияланган үзгүлтүксүз басылма.

Илимий коомчулукту бириктирүү максатында журналда эксперименталдык жана клиникалык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын чагылдырган оригиналдуу илимий макалалар, лекциялар, медицинанын түрдүү тармактарындагы изилдөөлөрдүн натыйжаларын чагылдырган илимий рецензиялар жарыяланып турат. Жарыялоо үчүн артыкчылык заманбап медицина илиминин келечектүү багыттары боюнча материалдарга берилет:

 

1. молекулярдык медицина

 

2. регенеративдик медицина жана биоинженерия

 

3. биология жана медицинадагы маалыматтык технологиялар

 

4. инвазивдүү медициналык технологиялар

 

5. неврология жана жүрүм-турум медицинасы

 

6. фармакология жана инновациялык фармацевтика

 

7. ядролук медицина

 

8. котормо медицинасы