Эки тараптуу полисегментардык вирус пневмониясынын (COVID-19) фонунда Бенталл де Боно операциясы: практикадан учур

АХМЕД С., БЕБЕЗОВ И.Х., ДЖУНДУБАЕВ М.К., РАКИМБАЕВ А.А., ТУРГУНОВ А.К., ТОКТОСУНОВА Д.Б., АХМЕДОВА И.А., КАЛИЕВА Р.С., СЕЙТАХУНОВА Е.Д.


УЗДУКСУЗ ТОЛКУНДАРДЫН БИОЛОГИЯЛЫК ОБЪЕКТТЕРГЕ ТҮРЛҮ ТКАНДЫН УЮШТУРУУ ДЕҢГЭЭЛЕРИНДЕ КАВИТАЦИЯ ЯВЛЕНИЕЛЕРИНИН ТААСИРИ (АДАБИЯТКА ШОЛУУ)

АХМЕДОВ Х.З., НУРДИНОВ Б.И., ЛЫСЕНКО А.В., АЛЫМКУЛОВ А.Т.


БОЙДОГУ ЖАНА ЖАҢЫ ТӨРӨЛГӨН НАРИСТЕЛЕРДИН КАНЫНДАГЫ ОППОРТУНИСТИКАЛЫК ИНФЕКЦИЯЛАРДЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

АСЫМБЕКОВА Г.У., АТЫКАНОВ А.О., УЗАКОВА А.О., ТЕН Я.В.


КЫРГЫЗСТАНДАГЫ СҮТ БЕЗИНИН РАКЫНАН ӨЛҮМДҮҮЛҮКТҮН БАҢЫ

ЧОКОЕВ А.Л., ИГИСИНОВ Н.С.


БАЛДАРДА БООРУН ТРАНСПЛАНТАЦИЯЛАГАНДАН КИЙИН ЦИТОМЕГАЛОВИРУСТУК ИНФЕКЦИЯЛАРДЫН ИММУНОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТИЛЕРИ

ЕРИМОВА Н.Ж., БАТЫРХАНОВ Ш.К., ШИРТАЕВ Б.К., БАЙМАКАНОВ Б.Б., ЧОРМАНОВ А.Т., АКИЛЬБЕКОВ С.Д., АХБЕТОВА А.Г.


КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАТЫН МОЙНУНУН РАКЫНАН ЖУГУУ ЖАНА ӨЛҮМДҮҮЛҮК ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

ВАНИНОВ С.А., АХУНБАЕВ С.М., ИБРАИМОВА Д.Д., НАСИРОВА Н.М., БОЛБАЧАН О.А.


БАШ МЭЭНИН БАШТАЛГЫЧ ШИШИКТЕРИ МЕНЕН ООРУГАН БАЛДАРДЫ ОФТАЛЬМОЛОГИЯЛЫК ТЕКШЕРҮҮ ЖАНА КӨРҮҮНҮН НАТЫЙЖАЛАРЫН ИЗИЛДӨӨ

ЫРЫСОВ К.Б., БЕКНАЗАРОВА Б.А., АЛИК К.Э., МАМАЗИЯЕВА Н.А.