Психоэмоционалдык бузулуулар жана акне вульгарис менен ооруган бейтаптардын жашоо сапаты

Шакирова А.Т., Закиров Т.Ж., Торобекова С.А., Тандел Т.В., Хан А.

Ачкыч сөздөр:

ПСИХОЭМОЦИОНАЛДЫК БУЗУЛУУЛАР, АКНЕ ВУЛЬГАРИС, ЖАШОО САПАТЫ

Аннотация:

Биз ар кандай формадагы акне вульгарис менен ооруган 48 бейтапты байкадык. Көптөгөн бейтаптарда психоэмоционалдык системанын функционалдык бузулуулары бар.