Кыргыз Республикасынын Алай жана Кочкор райондорунун калкындагы кистоздук жана альвеолярдык эхинококкоз инвазиясынын салыштырма эпидемиологиялык баасы

Минбаева Г.А, Тойгонбаева В.С, Ногойбаева К.А, Торгерсон П.

Ачкыч сөздөр:

КИСТОЗДУК ЖАНА АЛЬВЕОЛЯРДЫК ЭХИНОКОККОЗ, КРОССОВЕР ИЗИЛДӨӨСҮ, ИНСТРУМЕНТАЛДЫК МОНИТОРИНГ, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЛАЙ ЖАНА КОЧКОР РАЙОНДОРУ

Аннотация:

Учурда эхинококкоз жана альвеококкоз көйгөйү Кыргыз Республикасы (КР) үчүн жана ушул нозология боюнча эндемикалык болгон Ош облусунун Алай району жана Нарын облусунун Кочкор району үчүн актуалдуу бойдон калууда. Кистоздук (КЭ) жана альвеолярдык эхинококкоздун (АЭ) эпидемиологиялык көзөмөлүнүн маанилүү компоненти эрте диагностикалоо жана таралыш картасынын тактыгын аныктоо максатында инструменталдык мониторинг (скрининг) болуп саналат. Макалада 2016-жылы Кыргыз Республикасынын эки районундагы (Алай жана Кочкор) 56 айылдын шарттуу түрдө дени сак калкын инструменталдык (ультрадыбыстагы) текшерүүнүн жыйынтыктары келтирилген. Изилдөө альвеолярдык жана кистоздук эхинококкоздун кеңири таралгандыгын аныктады. Алай аймагында АЭ 7.1% [5.7%-8.9%] таралышы катталган, бул Кочкор аймагына караганда кыйла жогору, ал жерде таралуу 3.6% [1.8%-3.9%], p<0.01. КЭ үчүн Алай аймагында таралуу 0.9% [0.4%-1.6%], ал эми Кочкордо таралуу 1.7% [1.0%-2.7%], p<0.01 болду. Эркектерде АЭ көбүрөөк кездешти, негизинен Кочкордо. Изилдөө учурунда алынган жыйынтыктар изилденген калктын бул гельминтоз менен ооруунун жогорку деңгээлин көрсөтүп, максаттуу эрте антиэпидемиологиялык жана алдын алуу чараларынын зарылдыгын көрсөтөт.