ПЕРИКАРДЫН ЭХИНОКОККОЗУ (ПРАКТИКАДАН ОКУЯ)

БЕБЕЗОВ И.Х, РАКИМБАЕВ А.А, ДЖУНДУБАЕВ М.К, ТОКТОСУНОВА Д.Б, СЕЙТАХУНОВА Е.Д, КАЛИЕВА Р.С, ТУРГУНОВ А.К.

Негизги сөздөр:

ПЕРИКАРДЫН ЭХИНОКОККОЗУ, ЭХОКАРДИОГРАФИЯ, КОМПЬЮТЕРДИК ТОМОГРАФИЯ

Аннотация:

Эхинококкоз - бул көптөгөн өлкөлөрдө кеңири таралган паразитардык оору жана олуттуу медициналык жана улуттук экономикалык көйгөй бойдон калууда. Макалада сол жүрөк бөлүктөрүн кысып, сол карынчанын миокардына инвазия менен перикардиалдык көңдөйдө локализацияланган сейрек кездешүүчү чоң эхинококкалык киста жана аны толугу менен алып салууга багытталган хирургиялык кийлигишүү баяндалат.