Пандемия учурунда Индиянын Джайпур шаарындагы COVID-19 клиникалык жана эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрү

МАЯНК Ш., БУРАНЧИЕВА А.А.

Негизги сөздөр:

КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА, ЖАШЫ, ЖЫНЫСЫ, КЛИНИКАЛЫК ФОРМАЛАРЫ, ӨЛҮМ

Аннотация:

Коронавирус инфекциясы боюнча көйгөй азыркыга чейин актуалдуу бойдон калууда жана бул патологиянын көптөгөн суроолору ачык жана аз изилденген бойдон калууда. Макалада Индиянын Джайпур шаарындагы COVID-19 клиникалык жана эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрү каралат.