АЯЛДАРДЫН КОМОРБИДДИК ПАТОЛОГИЯСЫНДАГЫ ЖАТЫН ДЕНЕСИНИН ЗАЛАЛСЫЗ ЖАНА ЗАЛАЛДУУ ШИШИКТЕРИ

А.А. Фирман, А.В. Ефремов, О.Ж. Узаков, А.А. Масыбаева

Аннотация
Иштин максаты аялдардын жатынынын залалсыз жана залалдуу оорулары менен коштолгон коморбиддик патологиясын талдоо болгон. 436 аял текшерилди, анын ичинен биринчи топко жатындын миомасы диагнозу коюлган 101 бейтап кирет. Экинчи топко жатын рагы менен ооруган 290 аял кирген. Контролдук - бирдей курактагы 45 дени сак аялдар. Анамнездик, аспаптык жана лабораториялык изилдөө ыкмалары колдонулган. Оорулуу аялдардын тобунда гинекологиялык
патологиянын, гипертониянын, өнөкөт холециститтин, семирүүнүн жана 2-типтеги кант диабетинин кѳп кездешкени байкалган. Бул соматикалык оорулардын эң жогорку көрсөткүчү жатынын денесинин рагы менен ооруган аялдардын тобунда катталган.
Ачкыч сөздөр: жатын денесинин рагы, жатын денесинин миомасы, коморбиддик патология.