ШИШИК ООРУЛАРЫНЫН ПАТОГЕНЕЗИНДЕГИ АНТИОКСИДАНТТЫК СИСТЕМА (МИОМА ЖАНА ЖАТЫН РАГЫНЫН МИСАЛЫНДА)

А.А. Фирман, А.В. Ефремов, О.Ж. Узаков

Аннотация
Изилдөөнүн максаты майды эритүүчү антиоксиданттардын мазмунуна негизделген рак менен ооруган организмдин антиоксиданттык системасынын активдүүлүгүн изилдөө болгон. 436 аял текшерилди: 101 жатын денесинин миомасы менен ооруган, 290 жатын денесинин рагы менен ооруган жана 45 дени сак аял контроль катары изилденген. Кандын сывороткасындагы - каротиндин, ретинолдун жана -токоферолдун курамына анализ жасалган. Жатындын рак оорусунда, жатын денесинин миомасынан айырмаланып, антиоксиданттык системанын активдүүлүгүнүн айкыныраак тѳмѳндѳшү аныкталган, канда ал -каротиндин, ретинолдун жана α-токоферолдун деңгээлинин олуттуу төмөндөшү менен көрсөтүлөт.
Корутунду: антиоксиданттык системанын активдүүлүгүн тѳмѳндѳтүү шишиктин өсүшүнүн механизмдеринде күмѳн туудурбайт.
Ачкыч сөздөр: жатын рагы, жатын денесинин миомасы, антиоксиданттар, -каротин, ретинол, α-токоферол.