УЛЬТРА ҮН ТОЛКУНДАРЫНЫН КАВИТАЦИЯ КУБУЛУШТАРЫНЫН БИОЛОГИЯЛЫК ОБЪЕКТТЕРГЕ ТКАНДАРДЫН УЮШТУРУЛУШУНУН АР КАНДАЙ ДЕҢГЭЭЛДЕРИНДЕГИ ТААСИРИНИН АСПЕКТИЛЕРИ (АДАБИЙ БАЯНДАМА)

Х.З. Ахмедов, Б.И. Нурдинов, А.В. Лысенко, А.Т. Алымкулов

Аннотация

УЗИ - бул морфологиялык субстрат жана патологиялык процесстер менен көптөгөн оорулардын эң кеңири тараган диагностикалык ыкмасы. УЗИ бөлмөлөрүнүн ишин контролдоонун жоктугу, кызматкерлердин үн толкундарынын физикалык касиеттери жөнүндө билимдеринин жоктугу, ультраүн толкуну менен байланышкан факторлордун комплексинин узак мөөнөттүү кесепеттерин иштеп чыгууга колдоо болуп саналат.

Макалада адабият маалыматтары жана кавитация көбүкчөлөрүнүн ткань клеткаларынын түзүмдүк компоненттерине тийгизген таасири чагылдырылган. Күнөө онкологиялык процесстерге жана аларга мүмкүн болгон кыйыр таасирлерге жүктөлөт.

Ачкыч сөздөр: кавитация, УЗИ, онкология, терс таасирлери.