ЖҮРӨКТҮН ИНТРАМУРАЛЫК ЛИМФОИДТИК ТҮЗҮЛҮШҮ

М.А. Сатыбалдиев, А.М. Эргешева, А.Э. Сейткулова

Аннотация

Жүрөктүн лимфа жыйноочуларынын органикалык түзүлүш системасы, алардын өлчөмү, структурасы жана лимфангиондук дубалдын ар кайсы аймактарында жайгашуусу. Бириктирүүчү идиштин структурасында булчуң булаларынын түзүлүшү жана конфигурациясы. Лимфанын өтүшүн ишке ашыруу үчүн лимфалык системанын ар кандай структураларынын туташуу схемасы, субендокардиалдык лимфа капиллярларынан баштап негизги тамырларга чейин.

Негизги сөздөр: лимфангион, лимфалык төшөк, коллектор, калибр, форма.