ПЕРИКАРДИУМДУН ЭХИНОКОККОЗИ (ПРАКТИКАДАН УЧУР)

И.Х. Бебезов, А.А. Ракимбаев, М.К. Джундубаев, Д.Б. Токтосунова, Э.Д. Сейтахунова, Р.С. Калиева, А.К. Тургунов

Аннотация

Эхинококкоз - паразитардык оору, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө кеңири таралган жана олуттуу медициналык жана экономикалык көйгөй бойдон калууда. Макалада перикардиалдык көңдөйдө локализацияланган жана сол карынчанын миокардына кирип, сол жүрөктүн кысылышына алып келген ири эхинококк кистасынын сейрек учуру келтирилген, ошондой эле аны толугу менен алып салууга багытталган хирургиялык кийлигишүү.

Негизги сөздөр: перикардиалдык эхинококкоз, эхокардиография, компьютердик томография.