Международная научная конференция "Инновации в сфере медицинской науки и образования"


World Conference on Stem cells and regenerative medicine

II World Conference on bioscience and biotechnology Paris, France
May 15-16, 2023


Перспективы развития новых технологий в диагностике и лечении в дерматовенерологии и дерматоонкопатологии

III международная научно-практическая конференция Фергана, Узбекистан
6 мая 2023г.


Биринчи университеттер аралык Илимий жана Практикалык жаш илимпоздордун жана студенттердин конференциясы

Бул конференция МВШМдин 15 жылдыгына жана Кыргызстандын эл аралык университеттин 25 жылдыгына арналган Чолпон-Ата, Кыргызстан
17-19 май 2018 жылы


Эл аралык илимий жана практикалык конференциясы

Бул конференция МВШМдин 15 жылдыгына, Кыргызстандын эл аралык университеттин 25 жылдыгына жана МВШМдин биринчи ректордун 70 жылдыгына С.М. Чынгышпаевка арналган Бишкек, Кыргызстан
18-19 октябрь 2018 жылы


Эл аралык илимий-практикалык конференция

* Чолпон-Ата, Кыргызстан
17-19 октябрь 2019 жылы


III илимий-практикалык конференция

Хирургиядагы жана трансплантологиядагы кыйынчыдыктар жана каталар Бишкек, Кыргызстан
13 февраль 2020 жылы


XII Эл аралык илимий жана практикалык конференциясы

"МЕДИЦИНАДА, ПСИХОЛОГИЯДА, ПЕДАГОГИКАДАГЫ ИННОВАЦИЯЛАР" Новосибирск, Россия - Кемер, Турция
2-8 май 2021 жылы


IV илимий-практикалык конференция

"Аз инвазивдик жана инновациялык кардиохирургия", Академик И. К. Ахунбаевдин жаркын элесине арналган YouTube'да түз ободо
19-21 май 2021 жылы


КМШга мүчө мамлекеттердин окумуштууларынын III форуму

* Минск, Беларусь
24-27 ноябрь 2021 жылы


Эл аралык илимий жана практикалык конференциясы

IV-АРИТМОЛОГИЯ МЕКТЕБИ Бишкек, Кыргызстан
26 ноябрь 2021 жылы


Эл аралык илимий жана практикалык конференциясы

МВШМ менен ОшМУ Ош, Кыргызстан
27 май 2022 жылы


Педиатрия кафедрасынын 80 жылдыгына арналган Эл аралык илимий-практикалык конференция

"ПЕДИАТРИЯНЫН АКЫРКЫ МАСЕЛЕЛЕРИ" Бишкек, Кыргызстан
20-21 октябрь 2022 жылы